Miasto Wieleń

Wieleń jest miastem, które zostało położone w województwie wielkopolskim. Zajmuje ono powiat czarnkowsko – trzcianecki i znajduje się nad Notecią. Wieleń ma swoją siedzibę w gminie miejsko – wiejskiej Wieleń. Miasto jeszcze w roku 1580 było położone w powiecie poznańskim województwa poznańskiego. Przez wiele lat, bo od 1975 do 1998 stanowiło miasto administracyjne, które należało do województwa pilskiego. Według danych, które zostały zebrane trzydziestego czerwca 2013 roku miasto to liczyło 6022 mieszkańców.

Aranżacje apartamentów Warszawa Deco Nova

Etymologia ludowa zaczęła wywodzić nazwę Wieleń. Wzięło się to od tego, iż żyło w tamtejszej puszczy naprawdę sporo jeleni. Kolejna postawiona hipoteza posiadała trochę starszą formę wyrazową od starosłowiańskiego imienia Wielisław. Najbardziej jednak przekonuje stwierdzenie, że Wieleń stał się nazwą topograficzną i oznacza po prostu kraj pagórkowaty lub gród na wzniesieniu.

Wieleń jest pięknym miastem, w którym kładzie się naciska na turystykę czy chociażby edukację. Szkoły są wyposażone w nowoczesne urządzenia, które mogą ułatwić nauczanie, jak i wykwalifikowaną kadrę nauczycieli. Ponadto miasto to jest dość zabytkowe i niewątpliwie można stanowić ciekawe miejsca dla turystów z całej Polski. Możemy tutaj wyróżnić chociażby kościół parafialny świętego Michała Anioła i Wniebowzięcia NMP z wieku XVII, następnie poewangelicki kościół parafialny świętego Rocha z roku 1930, Pałac Sapiehów z XVIII wieku, który został wzniesiony przez wojewodę smoleńskiego (Piotra Sapiehę). Pałac barokowy znalazł swoje miejsce w średniowiecznym zamku. Kolejnymi godnymi uwagi zabytkami może być Wieża Bismarcka, budynek strzelnicy z roku 1850 (stanowił on dawną siedzibę Bractwa Kurkowego, zaś obecnie znajduje się tam Miejsko – Gminny Ośrodek Kultur) oraz domy, które powstały w końcu osiemnastego wieku.

Warto wspomnieć także o tym, iż Wieleń jest miastem o naprawdę ciekawej historii. Podczas pierwszego rozbioru Polski miasto to przeszło pod panowanie Prus. W roku 1783 miasto zostało zniszczone przez ogromny pożar i w jego wyniku doszło do spalenia jego połowy, wraz z ratuszem oraz archiwaliami włącznie. Na mocy traktatu, który został podpisany w Tylży siódmego lipca 1807 roku, miasto zostało włączone do Księstwa Warszawskiego. Z kolei we wrześniu 1894 roku został otwarty pierwszy żelazny most, który znajdował się nad Notecią. Na mocy Traktatu Wersalskiego cała południowa część tego miasta powróciła do Polski. Granica historyczna stanowi w czasach obecnych granicę pomiędzy diecezjami. Parafia Wniebowzięcia Matki Bożej oraz Świętego Michała zaczęła należeć do archidiecezji poznańskiej, zaś Parafia świętego Rocha – do diecezji koszalińsko – kołobrzeskiej. Po wojnie, jednak tylko przez pewien czas, część niemiecka stanowiła odrębną jednostkę administracyjną Wieleń Północny. Z kolei połączenie nastąpiło w roku 1977.