Program nauczania

Gimnazjum w Wieleniu posiada program profilaktyki, który stanowi dokument, który z kolei genialnie uzupełnia szkolny program wychowawczy w realizowaniu podstawowych zadań szkoły. Chodzi tutaj w dużej mierze o to, aby wspomagać ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i dążyć do jego pełnej dojrzałości psychofizycznej.

Fibromialgia leczenie Warszawa
http://evimed.com.pl/
Zespół lekarzy specjalistów, dla których
liczy się medycyna oparta na faktach.

Jak nietrudno zauważyć gimnazjum kładzie naprawdę spory nacisk na to, aby uczniowie wyrośli na porządnych obywateli. Fibromialgia leczenie Warszawa. Kształcenie w różnym kierunku oraz pomoc w tym, aby każdy odnalazł swoją drogę życiową czy po prostu – zawodową. Szkoła stawia sobie na cel to, aby kształtować konkretne umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć pełny rozwój osobowości uczniów. Możemy tutaj wyróżnić: umiejętności interpersonalne, dzięki którym można określić zdolność oraz jakość kontaktu co do otoczenia, jak i obejmowanie poznawania własnych emocji, potrzeb oraz zdolności do samokontroli. Jest to w czasach obecnych niezwykle istotne, ponieważ pomaga to w tym, aby młodzi ludzie uczyli się samodyscypliny oraz radzenia sobie z problemami, które na pewno pojawią się w życiu dorosłym.

Następnie w gimnazjum stawia się na umiejętność uczenia się, czyli przyswajania, zdolności zapamiętywania, analizowania, jak i odtwarzania treści edukacyjnych. Wszystko musi się odbywać zgodnie z naturalnymi predyspozycjami oraz typem inteligencji. I tutaj, podobnie jak w przypadku numer jeden, szkoła kładzie nacisk na to, aby uczniowie sami siebie poznawali i potrafili obrać właściwą drogę, co ułatwia im start w życie dorosłe.

Kolejną rzeczą, na którą stawia Gimnazjum w Wieleniu jest to, aby nauczyć odpowiedniego planowania oraz dobrze dobierać oddziaływania profilaktyczne. Należy tutaj także uwzględnić wszelkie prawidłowości, a w tym okres dojrzewania, w którym znajduje się każdy gimnazjalista. Warto zwrócić uwagę na to, iż uczniowie przeżywają trudny okres, często przekształca się on w bezsilność czy po prostu bunt. Nauczycielu muszą wówczas wiedzieć jak się odpowiednio zachować i jakie mieć podejście do dziecka. Pomagają im w tym, aby ukształtować ich tożsamość oraz autonomię. Tutaj pojawia się naprawdę trudne zadanie przed szkołą, ponieważ nauczyciele pragną pomagać młodzieży w tym, aby budować spokojną przyszłość. Ma się to odbywać w taki sposób, żeby zaszczepić w dzieciach odpowiednie wzorce i odchodzić od tych patologicznych czy destrukcyjnych. A jak wiadomo, w okresie dojrzewania i takie mogą się pojawić.

Program posiada również działania, które mają na celu profesjonalne wsparcie uczniów w budowaniu stabilizacji poczucia własnej wartości. Szkoła ma również dostarczać konstruktywnych oraz zdrowych sposobów na to, żeby osiągać życiowe cele i radzić sobie z emocjami, które są niekiedy ciężkie.

Jak nietrudno wywnioskować, Gimnazjum w Wieleniu, chce jak najlepiej dla swoich uczniów. Pragną unikać każdych zachowań, które mogą być postrzegane jako patologiczne. Kładą nacisk na naukę, dobre wychowanie oraz pielęgnowanie w młodzieży ich pasji i chęci do życia. Warto zawsze pamiętać, że nauka jest ważna, jednak równie istotne jest zdrowie psychiczne i to, aby najmłodsi potrafili sobie radzić z ewentualnymi problemami oraz rozwiązywać je z jak najlepszymi skutkami.