Program nauczania

Gimnazjum w Wieleniu posiada program profilaktyki, który stanowi dokument, który z kolei genialnie uzupełnia szkolny program wychowawczy w realizowaniu podstawowych zadań szkoły. Chodzi tutaj w dużej mierze o to, aby wspomagać ucznia w jego wszechstronnym rozwoju i dążyć do jego pełnej dojrzałości psychofizycznej.

Kan-Therm Warszawa Minsbud

Jak nietrudno zauważyć gimnazjum kładzie naprawdę spory nacisk na to, aby uczniowie wyrośli na porządnych obywateli. Kształcenie w różnym kierunku oraz pomoc w tym, aby każdy odnalazł swoją drogę życiową czy po prostu – zawodową. Szkoła stawia sobie na cel to, aby kształtować konkretne umiejętności, które są niezbędne do tego, żeby osiągnąć pełny rozwój osobowości uczniów. Możemy tutaj wyróżnić: umiejętności interpersonalne, dzięki którym można określić zdolność oraz jakość kontaktu co do otoczenia, jak i obejmowanie poznawania własnych emocji, potrzeb oraz zdolności do samokontroli. Jest to w czasach obecnych niezwykle istotne, ponieważ pomaga to w tym, aby młodzi ludzie uczyli się samodyscypliny oraz radzenia sobie z problemami, które na pewno pojawią się w życiu dorosłym.

Następnie w gimnazjum stawia się na umiejętność uczenia się, czyli przyswajania, zdolności zapamiętywania, analizowania, jak i odtwarzania treści edukacyjnych. Wszystko musi się odbywać zgodnie z naturalnymi predyspozycjami oraz typem inteligencji. I tutaj, podobnie jak w przypadku numer jeden, szkoła kładzie nacisk na to, aby uczniowie sami siebie poznawali i potrafili obrać właściwą drogę, co ułatwia im start w życie dorosłe.

Kolejną rzeczą, na którą stawia Gimnazjum w Wieleniu jest to, aby nauczyć odpowiedniego planowania oraz dobrze dobierać oddziaływania profilaktyczne. Należy tutaj także uwzględnić wszelkie prawidłowości, a w tym okres dojrzewania, w którym znajduje się każdy gimnazjalista. Warto zwrócić uwagę na to, iż uczniowie przeżywają trudny okres, często przekształca się on w bezsilność czy po prostu bunt. Nauczycielu muszą wówczas wiedzieć jak się odpowiednio zachować i jakie mieć podejście do dziecka. Pomagają im w tym, aby ukształtować ich tożsamość oraz autonomię. Tutaj pojawia się naprawdę trudne zadanie przed szkołą, ponieważ nauczyciele pragną pomagać młodzieży w tym, aby budować spokojną przyszłość. Ma się to odbywać w taki sposób, żeby zaszczepić w dzieciach odpowiednie wzorce i odchodzić od tych patologicznych czy destrukcyjnych. A jak wiadomo, w okresie dojrzewania i takie mogą się pojawić.

Program posiada również działania, które mają na celu profesjonalne wsparcie uczniów w budowaniu stabilizacji poczucia własnej wartości. Szkoła ma również dostarczać konstruktywnych oraz zdrowych sposobów na to, żeby osiągać życiowe cele i radzić sobie z emocjami, które są niekiedy ciężkie.

Jak nietrudno wywnioskować, Gimnazjum w Wieleniu, chce jak najlepiej dla swoich uczniów. Pragną unikać każdych zachowań, które mogą być postrzegane jako patologiczne. Kładą nacisk na naukę, dobre wychowanie oraz pielęgnowanie w młodzieży ich pasji i chęci do życia. Warto zawsze pamiętać, że nauka jest ważna, jednak równie istotne jest zdrowie psychiczne i to, aby najmłodsi potrafili sobie radzić z ewentualnymi problemami oraz rozwiązywać je z jak najlepszymi skutkami.